User Interface Design for Programmers (Joel Spolsky; Apress 2001)

Joel Spolskyn teos pohtii tietokoneiden helppokäyttöisyyttä ytimekkäästi, hauskasti ja oivaltavasti. Spolsky tuo esille käyttöliittymiä riivaavia ongelmia esittäen runsaasti esimerkkejä sekä hyvistä että huonoista ratkaisuista.

Teoksen kirjoittaja on toiminut mm. Microsoftilla käyttöliittymien testaajana ja kehittäjänä. Monet teoksen varoittavista esimerkeistä ovat peräisin Windows-ympäristöstä, mutta teoksen opettama ajattelutapa ja suunnittelutyyli sopii lähes sellaisenaan myös muihin ympäristöihin, vaikkapa www-sovellusten kehittämiseen.

Teoksen keskeinen periaate on 'Käyttöliittymä on hyvin suunnitelu, kun ohjelma käyttäytyy täsmälleen niin kuin käyttäjä oletti.' Siten ohjelmoijan tulee hahmottaa ohjelma samalla tavalla kuin käyttäjän, eikä päinvastoin, kuten valitettavan usein on laita.

Hyvä suunnittelu on vaikeaa. Ohjelmoijalta voi mennä päiviä yhden valintaruudun suunnitteluun, mutta käyttäjän tulisi hahmottaa se sekunneissa. Siten sovellusten käytettävyyden arviointi on tärkeää jo aivan alkuvaiheissa, ei vasta sitten kun sovellus on valmiiksi ohjelmoitu.

Spolsky tiivistää käyttöliittymien suunnittelun helposti muitettaviksi iskulauseiksi: 'Ihmiset eivät osaa lukea.' 'Ihmiset eivät osaa ohjata hiirtä.' 'Ihmiset eivät muista.' Todellisista sovelluksista ja tilanteista poimitut esimerkit opettavat periaatteiden soveltamista käytäntöön.

Teoksesta on hyötyä kaikille tietokoneohjelmien käyttäjille, ei vain ohjelmoijille. Tajusin itsekin vasta tätä teosta lukiessani, miksi minulla on ainaisia ongelmia tiettyjen toimisto-ohjelmistojen kanssa. Onneksi hyvän käyttöliittymäsuunnittelun periaatteet eivät ole vaikeita oppia, vaikka ne ovat vaikeita noudattaa.